MERKEZ LABORATUVARI


Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

EPMA tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabeml@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Analiz 290TL/Saat Form
Uzun Süreli Seri Analiz ve Haritalama 200TL/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 300TL/Saat Form
8 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 50TL/Numune
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 150TL/Set  Alınan randevu saatinden fazla süre analiz yapılması durumunda 30 dakikaya kadar süreler için analiz ücretine 120 TL eklenir.

30 dakikadan fazla süre gerektiği durumlarda yeni randevu talep edilmelidir.

* Akredite Metot

 

 

Analiz bedelleri KDV hariç verilmiştir.

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: