MERKEZ LABORATUVARI


Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim:

eposta: mlabemol@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 270TL/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.


Tip bedeli 150 TL'dir ve indirim uygulanmaz  

Barkhausen   80TL/Saat Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   30TL/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   35TL/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 190TL/Numune Form
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 190TL/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 250TL/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 250TL/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 500TL/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı) 190TL/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 150K) 250TL/Numune
Hall Etkisi (150K- 2K) 250TL/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 2K) 500TL/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 140TL/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 140TL/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 250TL/Numune

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: