MERKEZ LABORATUVARI


Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü

Cihaz: DYNO - MILL Type MULTILAB Willy A. Bachofen AG Machine Type: Multi Lab

The DYNO -MILL Type MULTI LAB yatay öğütücü hazneli bir hücre parçalayıcıdır. Yatay parçalama haznesi yarı-sıvıdan yoğunluğu oldukça yüksek sıvılar ile pompalanabilir ürünlerin ince yaş öğütmeleri için kullanılır.

Üretim ürüne ve gereken inceliğe bağlı olarak 5-40 kg/saat arasında değişir. Öğütme ve akış için gerekli enerji öğütme küreciklerine, parçalayıcı şaftına monte edilmiş olan kolaylıkla değiştirilebilir diskler aracılığıyla iletilir. Parçalama işlemi sırasında öğütülecek olan materyal bir ürün pompası ile sürekli olarak beslenir.

Teknik Bilgiler

  • Parçalama haznesi hacmi: 0.56 litre
  • Maksimum çalışma basıncı ve parçalama haznesi sıcaklığı: 1 bar, 85 ºC
  • Ürün pompasının nominal kapasitesi: 0.12 kW

Özellikleri

Paslanmaz çelik parçalama haznesi bir soğutma ceketi ile çevrilidir. Moleküller ısıya hassas ise soğuk su sirkülasyonu uygulanır. Cihaz sürekli çalışması nedeniyle küçük hacimlerde işlemler için uygun değildir. Cam küreler parçalama küresi olarak kullanır.

Örnek Özellikleri

Hücre veya dokular pompalanabilir bir su çözeltisi içersinde suspense edilmelidir. En düşük örnek hacmi birkaç litre olmalıdır.

Uygulamaları

Hücre ve dokuların protein, DNA, pectin, membran elde etmek için parçalanması