MERKEZ LABORATUVARI


Akreditasyon Bilgileri

ODTÜ Merkez Laboratuvarı (MERLAB), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına  göre farklı alanlarda (plastikler, metalik malzemeler, meyve ve sebze suları ile gıda, yem ve tohum) 31 Aralık 2013 tarihinde akredite olmuştur. 2 Eylül 2016 tarihi itibariyle akredite olduğumuz deneylerin listesi aşağıdadır.

Deney Metodu

Deneyi Yapılan Malzeme

Deney Adı

EN ISO 11357-1

TS EN ISO 11357-1

Plastikler

Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)

Bölüm 1: Genel prensipler

EN ISO 11357-2

TS EN ISO 11357-2

Plastikler

Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)

Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini

EN ISO 11357-3

TS EN ISO 11357-3

Plastikler

Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)

Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi

ISO 11357-6

TS EN ISO 11357-6

Plastikler

Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)

Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi

EN ISO 11358-1

TS EN ISO 11358-1

Plastikler

Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

EN ISO 527-1

TS EN ISO 527-1

Plastikler

Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini

Bölüm 1: Genel prensipler

EN ISO 527-2

TS EN ISO 527-2

 

Plastikler

Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini

Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları

EN ISO 527-3

TS 1398-3 EN ISO 527-3

Plastikler

Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini

Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları

EN ISO 527-4

TS EN ISO 527-4

Plastikler

Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini

Bölüm 4: İzotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları

EN ISO 6892-1

TS EN ISO 6892-1

Metalik Malzemeler

Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi

Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

ISO 6507-1

TS EN ISO 6507-1

Metalik Malzemeler

Vickers sertlik deneyi

Bölüm 1: Deney metodu

TS EN 12630

Meyve ve Sebze Suları

Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi
HPLC -RID kullanılarak

Kit Metodu (Biotecon foodproof GMO Screening Kit),
ISO 21569, ISO 24276

Gıda, Yem ve Tohumlar

GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS) Real Time PCR Metodu

Kit Metodu (Biotecon foodproof Sample Preperation Kit)

Gıda, Yem ve Tohumlar

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu

CTAB Metodu
EURL CRLVL12/05XP

EURL CRLVL08/05XP

ISO 21571

Gıda, Yem ve Tohumlar

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu

TS EN 15309

Toprak

Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg) Elementlerinin Tayini

X Işını Floresans Metodu

 

 

Akreditasyon Belgesi

 

Akreditasyon Kapsamı 1

 

Akreditasyon Kapsamı 2